เพิ่มพูน เงินด่วน,เงินทุน สนใจติดต่อ โทร..096-9217103 (Call center)

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561 14:40:42 น. เข้าชม 126 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

<div style="border-right: none border-bottom: none border-left: none border-image: initial border-top: 1pt dotted rgb(204, 204, 204) padding: 12pt 0cm 0cm background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial"> <h2 style="margin: 3.85pt 0cm background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial"><span lang="TH">บริการเงินกู้ เงินกู้นอกระบบ แหล่งเงินด่วนทันใจ จะติดแบล็คลิสหรือไม่ติดแบล็คลิส ก็สามารถกู้ได้</span><strong><span lang="TH" style="font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif font-weight: normal"> </span></strong><span lang="TH">ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรืออาชีพอื่นๆ</span><span lang="TH" style="font-family: &ampampampquotCordia New&quot, sans-serif"> </span><span lang="TH">ก็สามารถกู้ได้ เพียงท่าน</span><span lang="TH" style="font-family: &ampampampquotCordia New&quot, sans-serif">ทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้</span><span style="font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif">..<strong><span style="font-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&quot mso-bidi-font-family:&ampampampquotCordia New&ampampampquotmso-bidi-theme-font:minor-bidifont-weight: normal"><o:p></o:p></span></strong></span></h2><div style="border-right: none border-bottom: none border-left: none border-image: initial border-top: 1pt dotted rgb(204, 204, 204) padding: 0cm background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">1.</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">ติดต่อพนักงานสินเชื่อ</span></strong><strong><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family: &ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">&nbsp</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">2.</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">ยื่นเอกสารเข้ามาทางไลน์ เพื่อตรวจสอบ</span></strong><strong><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family: &ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></strong></p> </div><p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">3.</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">รอผลการอนุมัติภายใน </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">1</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal"> วันที่ทำการ</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&quot mso-ascii-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot color:blackmso-themecolor:text1">ยื่นเรื่อง</span></strong><strong><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family: &ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></strong></p><div style="border-right: none border-bottom: none border-left: none border-image: initial border-top: 1pt dotted rgb(204, 204, 204) padding: 0cm background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">4. </span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">พนักงานจ่ะเดินทางนำเงินไปส่งถึงมือลูกค้า</span></strong><strong><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family: &ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&ampampampquotmso-ascii-font-family: &ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor: text1">เอกสารที่ต้องมี</span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt font-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span style="font-size: 14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1">1.</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&ampampampquotmso-ascii-font-family: &ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor: text1">สำเนาบัตรประชาชน</span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt font-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></strong></p> </div><p class="MsoNormal"> </p><div style="border-right: none border-bottom: none border-left: none border-image: initial border-top: 1pt dotted rgb(204, 204, 204) padding: 4pt 0cm 0cm background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span style="font-size: 14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1">2.</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&ampampampquotmso-ascii-font-family: &ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor: text1">สำเนาทะเบียนบ้าน<o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span style="font-size: 14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1">3.</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&ampampampquotmso-ascii-font-family: &ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor: text1">ใบจดทะเบียนการค้าหรือสัญญาเช่า</span></strong><strong><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family: &ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><strong><span style="font-size: 14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1">4.</span></strong><strong><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&ampampampquotmso-ascii-font-family: &ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor: text1">สำเนาเอกสารที่แสดงรายได้ของกิจการ เช่น บิลเงินสด ใบเสียภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น</span></strong><b><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&quot mso-fareast-font-family:&ampampampquotTimes New Roman&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><b><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial">&nbsp</span></b><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">Line:096-9217-103</span></strong><b><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial">&nbsp</span></b><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">หรือโทร</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">.. 096-9217-103&nbsp (Call center )</span></strong><b><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial">"</span></b><b><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&quot mso-ascii-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot color:blackmso-themecolor:text1">ยินดีให้บริการค่ะ</span></b><b><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family: &ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1"><br> </span></b><b><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&quot mso-ascii-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot color:blackmso-themecolor:text1">ที่อยู่ บริษัท </span></b><b><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-fareast-font-family: &ampampampquotTimes New Roman&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor: text1">103/3 </span></b><b><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family: &ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&ampampampquotmso-ascii-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-fareast-font-family: &ampampampquotTimes New Roman&ampampampquotmso-hansi-font-family:&ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor: text1">คลอง</span></b><b><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&quot mso-fareast-font-family:&ampampampquotTimes New Roman&ampampampquotmso-bidi-font-family:&ampampampquotArundina Serif&quot color:blackmso-themecolor:text1">9 </span></b><b><span lang="TH" style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotArundina Serif&quot,&ampampampquotsans-serif&ampampampquotmso-ascii-font-family: &ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotmso-fareast-font-family:&ampampampquotTimes New Roman&ampampampquotmso-hansi-font-family: &ampampampquotBook Antiqua&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1">อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี</span></b><b><span style="font-size:14.0ptfont-family:&ampampampquotBook Antiqua&quot,&ampampampquotserif&ampampampquotmso-bidi-font-family: &ampampampquotArundina Serif&ampampampquotcolor:blackmso-themecolor:text1"><br> <span style="background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial">(&nbsp</span></span></b><strong><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">หากข้อความนี้เป็นการรบกวนท่าน ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial font-weight: normal">&nbsp)</span></strong><b><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt line-height: normal background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial border: none padding: 0cm"><b><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial">(</span></b><b><span lang="TH" style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotArundina Serif&quot, sans-serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial">บริษัทเพิ่มพูน จำกัด</span></b><b><span style="font-size: 14pt font-family: &ampampampquotBook Antiqua&quot, serif color: black background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial">)<o:p></o:p></span></b></p> </div></div><div style="border-right: none border-bottom: none border-left: none border-image: initial border-top: 1pt dotted rgb(204, 204, 204) padding: 4pt 0cm 0cm background-image: initial background-position: initial background-size: initial background-repeat: initial background-attachment: initial background-origin: initial background-clip: initial"> </div>

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

สนใจเงินด่วน ลองมาปรึกษาสิค่าบ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา (พนักงานสุภาพ)

(กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร » อุปกรณ์เสริม 28 ธ.ค. 2560

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 406 ครั้ง

สนใจเงินด่วน ลองมาปรึกษาสิค่าบ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา (พนักงานสุภาพ)

(กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน » ธุรกิจเสริม 27 ธ.ค. 2560

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 95 ครั้ง

สนใจเงินด่วน ลองมาปรึกษาสิค่าบ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา (พนักงานสุภาพ)

(กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 27 ธ.ค. 2560

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 127 ครั้ง

สนใจเงินด่วน ลองมาปรึกษาสิค่าบ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา (พนักงานสุภาพ)

(กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน » ธุรกิจเสริม 4 ม.ค. 2561

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 101 ครั้ง

สนใจเงินด่วน ลองมาปรึกษาสิค่าบ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา (พนักงานสุภาพ)

(ปทุมธานี) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร » อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ 27 ธ.ค. 2560

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 111 ครั้ง

ราคา 1,000,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : พรพรหม จงเจริญ
  • ความต้องการ : บริการ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 11 มี.ค. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 11 มี.ค. 2561 14:40:42 น.
  • ที่อยู่ : 103/3 คบอง9 อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0969217103
  • Email : Mm999za@gmail.com