บริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนป่วย และ ดูแลผู้ป่วยอัมพาตฟิตอาหารกายภาพ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย ส่งประจำตามบ้าน และโรงพยาบาล จัดส่งตลอด24ชั่วโมง และบริการ จัดส่งทั่วประเทศ

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2562 14:38:58 น. เข้าชม 38 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbspบริการจัดส่ง&nbsp แม่บ้าน&nbsp&nbsp แม่ครัว &nbsp&nbspพี่เลี้ยงเด็ก&nbsp&nbsp ดูแลผู้สูงอายุ&nbsp ดูแลผู้ป่วย&nbsp&nbsp เฝ้าไข้&nbsp&nbsp&nbsp ฟิตอาหาร&nbsp&nbsp กายภาพบำบัด&nbsp&nbsp จัดส่ง ตามบ้าน&nbsp&nbsp และโรงพยาบาล&nbsp จัดส่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจัดส่งทั่วประเทศ</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">บริษัท รักษาความปลอดภัยแฟมิลี่ </span>54<span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size:11.0ptline-height:115 font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font: minor-latinmso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latin"> จำกัดและ หจก.ดอนเมืองเนอร์สชิ่งโฮม</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">เปิดบริการมานานกว่า </span>13<span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size:11.0ptline-height:115font-family: &quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font: minor-latinmso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latin"> ปี จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย มีการตรวจสอบประวัติของพนักงานทุกคนอย่างละเอียดรวมทั้งได้มีการฝึกอบรมการทำงานของพนักงาน การพูดจาที่สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">1 ) <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">พนักงานแม่บ้าน แม่ครัว ทำความสะอาดบ้านโดย ทั่วๆไป ซัก รีด เสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน- ช่วยทำอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าว ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้า-ออก และอื่น ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p> <p class="MsoNormal">2) <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว ซักรีดเสื้อผ้าของเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเด็กและห้องเด็ก ช่วยฝึกสอนหนังสือเด็ก และอื่น ๆ ตามคำแนะนำของคุณพ่อและคุณแม่ของเด็ก</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p> <p class="MsoNormal">3) <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">พนักงานดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดยา ตามอาการของผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อน คอยพูดคุย พยุง ประคอง ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ดูแลการขับถ่าย </span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp4) <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size:11.0ptline-height:115font-family: &quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font: minor-latinmso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latin">รปภ.&nbsp บริการรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้า/ออก บุคคลภายนอก ยานพาหนะ ป้องกันอัคคีภัย ควบคุมดูแล ทรัพย์สิน สถานที่ บุคลากร ควบคุมป้องกัน มิให้เกิดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ ควบคุมดูแล การจราจรและการเข้าออกสถานที่ ควบคุมป้องกัน เขตหวงห้ามเฉพาะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างทุกประการ และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">คอนโดมิเนียม</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">อพาร์ทเม้นท์</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">ที่พักอาคารชุด</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">อาคารพาณิชย์ หมู่บ้าน</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">อาคารสูง</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า งานแสดงสินค้า</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">• <span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">บริษัท ห้าง ร้าน</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">หมายเหตุ </span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">พนักงานทุกตำแหน่งที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังบ้านของท่านนั้น หากท่านไม่เป็นที่พึงพอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้ หากพนักงานที่ส่งไปมีกิจธุระที่จะต้องหยุดงาน ทางเรามีพนักงานคนใหม่ ไปแทนหรือเปลี่ยนให้ท่านได้หากท่านต้องการ พร้อมบริการจัดส่งให้ท่านถึงที่บ้าน</span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">ข้อมูลลิขสิทธิ์ </span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ </span>0115554007901<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">สถานที่อยู่&nbsp </span>24/213<span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp หมู่ </span>9<span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size:11.0ptline-height:115 font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font: minor-latinmso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp&nbsp หมู่บ้านอยู่เจริญ&nbsp&nbsp ถนน.วิภาวดีรังสิต&nbsp ซอย.</span>37<span lang="TH" style="font-size: 14.0ptmso-ansi-font-size:11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quot mso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family: Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp&nbsp แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง&nbsp&nbsp กรุงเทพมหานคร&nbsp </span>, 10210<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">ข้อมูลการติดต่อ โทร </span>025334163 &nbsp, 083-7507827<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">อีเมล์ </span>seuritydonmueang15@gtmail.com <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size: 11.0ptline-height:115font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin">เว็บไซต์ </span>http://www.nursing.co.th<span lang="TH" style="font-size:14.0ptmso-ansi-font-size:11.0ptline-height:115 font-family:&quotCordia New&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font: minor-latinmso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latin mso-bidi-font-family:&quotCordia New&quotmso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp</o:p></p>

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวมเงินสด กู้เงินสด เงินสดพร้อมใช้ เงินสดฉุกเฉิน สินเชื่อเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว

(กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน » บัตรเครดิต 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 914 ครั้ง

แหล่งเงินสด ต้องการเงินสด ให้กู้เงินสด

(กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน » อื่นๆ 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 595 ครั้ง

เงินสดทันใจ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

(ชลบุรี) - ธุรกิจ งาน » บัตรเครดิต 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 784 ครั้ง

แหล่งรวมเงินสด กู้เงินสด เงินสดพร้อมใช้ เงินสดฉุกเฉิน สินเชื่อเงินสด ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว

(กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน » บัตรเครดิต 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 622 ครั้ง

แหล่งเงินสด ต้องการเงินสด ให้กู้เงินสด

(ระยอง) - ธุรกิจ งาน » บัตรเครดิต 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2009 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : ดอนเมืองเนอร์สซิ่งโฮม
  • ความต้องการ : รับจ้าง
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 4 ก.พ. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 4 ก.พ. 2562 14:38:58 น.
  • ที่อยู่ : 24/213 ซ.วิภาวดีรังสิต 37 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม 10210
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 025334163
  • Email : seuritydonmueang15@gmail.com