061-682-6267 โรงงานไทยอินเตอร์ บล็อกคอนกรีต บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม แผ่นปูทางเท้า บล็อกปูถนน บล็อกตัวไอ บล็อกหกเหลี่ยม ขอบคันหิน ราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ การันตีคุณภาพ

อัพเดทล่าสุด 1 มี.ค. 2561 15:39:16 น. เข้าชม 64 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

<div><br></div><div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="text-align: justify font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: x-small"><table class=" cke_show_border" style="border: 1px dotted rgb(211, 211, 211) font-size: 14px line-height: 20px width: 672px" cellpadding="1" border="0" align="center"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_1_bKmPgpEN.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_1_bKmPgpEN.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a><strong><a data-cke-saved-href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_2_CPPagNda.jpg" href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_2_CPPagNda.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) outline: none"><img alt="" data-cke-saved-src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_2_CPPagNda.jpg" src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_2_CPPagNda.jpg" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) cursor: default display: inline margin: 3px width: 120px"></a></strong></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><strong><a data-cke-saved-href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) outline: none"><img alt="" data-cke-saved-src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_3_CPPagNda.jpg" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) cursor: default display: inline margin: 3px width: 120px"></a><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_2_bKmPgpEN.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_2_bKmPgpEN.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a></strong></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><strong><a data-cke-saved-href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" href="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) outline: none"><img alt="" data-cke-saved-src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" src="http://www.sbuypay.com/_files/prakard/2014_12_19_163841_5_CPPagNda.jpg" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) cursor: default display: inline margin: 3px width: 120px"></a></strong></td></tr></tbody></table><div><table class=" cke_show_border" style="border: 1px dotted rgb(211, 211, 211) width: 672px" cellpadding="1" border="0" align="center"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_02_20_104634_4_qOeadeFB.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_02_20_104634_4_qOeadeFB.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a>&nbsp&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101457_3_nMbNphaJ.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101457_3_nMbNphaJ.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101457_4_nMbNphaJ.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101457_4_nMbNphaJ.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a>&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_3_bKmPgpEN.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2015_03_18_091143_3_bKmPgpEN.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a>&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_103709_4_jANcbGAB.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_103709_4_jANcbGAB.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a><br><table width="100" cellpadding="1" border="0" align="center"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px"><div class="img" style="margin: 2px border: 1px solid rgb(195, 195, 195) float: left text-align: center">&nbsp<a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101912_2_sPhOkhPM.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255)"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101912_2_sPhOkhPM.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_102549_3_dePPfJaF.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px font-size: 9pt line-height: 16.2px text-align: justify background-color: transparent" width="120" border="0" align="absmiddle"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101912_1_sPhOkhPM.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px font-size: 9pt line-height: 16.2px text-align: justify background-color: transparent" width="120" border="0" align="absmiddle"><span style="font-size: 9pt line-height: 16.2px background-color: transparent">&nbsp</span><a href="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101940_5_JAkngknm.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: 9pt line-height: 16.2px"><img src="http://www.advertisebuysale.com/_files/prakard/2016_05_23_101940_5_JAkngknm.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a></div></td></tr></tbody></table><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td><td style="font-size: 9pt line-height: 16.2px font-family: tahoma border: 1px dotted rgb(211, 211, 211)"><br></td></tr></tbody></table></div></div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="text-align: justify font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: x-small"><strong style="text-align: center color: rgb(255, 0, 0) font-size: 26px line-height: 1.2em">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Thaiinter Block</strong></div><h3 trebuchet="" ms"="" font-weight:="" 500="" line-height:="" 1.2em="" margin-top:="" 0px="" margin-bottom:="" 5px="" padding:="" text-align:="" justify="" font-size:="" 22px="" !important"="" style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica"><br></h3><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="text-align: justify font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: x-small"><table class=" cke_show_border" style="border: 1px dotted rgb(211, 211, 211) width: 531px" cellpadding="1" border="0" align="center"></table></div><h3 trebuchet="" ms"="" font-weight:="" 500="" line-height:="" 1.2em="" margin:="" 0px="" 10px="" padding:="" text-align:="" justify="" font-size:="" 22px="" !important"="" style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica"><span style="font-size: small">&nbsp<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span></span><span style="font-size: small color: rgb(0, 100, 0)">&nbsp &nbsp&nbsp</span><span style="font-size: medium color: rgb(255, 0, 0)">&nbsp</span><span style="font-size: large color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp</span><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">โรงงานไทยอินเตอร์ บล็อก ผลิตและจำหน่าย&nbsp</span><font color="#ff6347">บล็อกตัวหนอน,</font><span style="color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#006400">บล็อกแปดเหลี่ยม ,</font></span><span style="line-height: 1.2em color: rgb(0, 0, 205)">&nbspบล็อกตัวไอ ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#ff0000">บล็อกหกเหลี่ยม</font></span><span style="line-height: 1.2em color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp, แผ่นทางเท้า&nbsp</span><font style="line-height: 1.2em" color="#c71585">(มีลายพัดโบก ลายหมากรุก ลายมุมซ้อน ลายสานเส้น ลายเกลียวคลื่น)</font><span style="line-height: 1.2em color: rgb(156, 0, 0)">&nbsp,</span><span style="line-height: 1.2em color: rgb(0, 0, 205)">บล็อกปูพื้น ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#000080">บล็อกปลูกหญ้า</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 205) line-height: 1.2em">&nbsp, แผ่นทางเดิน ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#8b4513">แผ่นทางเท้าคนตาบอด</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 205) line-height: 1.2em">&nbsp, แผ่นปูพื้นคอนกรีต ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#2f4f4f">บล็อกปูถนน</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 205) line-height: 1.2em">&nbsp, วัสดุกั้นขอบทางเท้า ,&nbsp</span><span style="line-height: 1.2em"><font color="#ff4500">ขอบคันหินคอนกรีต&nbsp</font></span></font></h3><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px"><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-weight: bold font-size: medium line-height: 1.2em">&nbsp</span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-weight: bold line-height: 1.2em"><span class="Apple-tab-span" style="font-size: medium white-space: pre"> </span>&nbsp</span><span style="font-size: large font-weight: bold"><font color="#0000ff">-&nbsp</font><font color="#c71585">สินค้าเกรดทั่วไป(ที่ต้องการลดต้นทุน) และสินค้า มอก.</font></span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"><span style="font-size: large font-weight: bold"><font color="#c71585"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: large font-weight: bold">- สินค้าเน้นคุณภาพ แข็งแรง &nbsp</span><span style="color: rgb(0, 0, 255) font-size: large font-weight: bold background-color: rgb(255, 215, 0)">ราคากันเอง</span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"><span style="color: rgb(0, 0, 205) font-weight: bold line-height: 1.2em"><font size="4"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp-&nbspปูง่ายสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สวยงาม</font></span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"><span style="font-weight: bold line-height: 1.2em"><font size="4"><span class="Apple-tab-span" style="color: rgb(0, 0, 205) white-space: pre"> </span><font color="#0000cd">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp- บล็อกปูพื้น มีสีให้เลือก&nbsp</font><font color="#a9a9a9">สีปูน</font><font color="#ff0000">&nbspแดง</font><font color="#0000cd">&nbsp</font><font color="#ff4500">ส้ม</font><font color="#0000cd">&nbsp</font>ดำ<font color="#0000cd">&nbsp</font></font></span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"><span style="font-weight: bold line-height: 1.2em"><font size="4"><font color="#0000cd">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</font><font color="#00bfff">&nbspฟ้า</font>&nbsp<font color="#ffd700">เหลือง</font><font color="#0000cd">&nbsp</font><font color="#32cd32">เขียว&nbsp</font><font color="#8b4513">น้ำตาล</font></font></span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"><span style="font-weight: bold line-height: 1.2em"><font size="4"><font color="#8b4513"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp-&nbsp</font><font color="#800080">แผ่นทางเดิน มีให้เลือกลาย และขนาด ตามที่ต้องการ</font></font></span></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"><font size="4"><font style="font-weight: bold"><span style="color: rgb(0, 0, 153)">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp&nbsp &nbsp -&nbsp</span><font color="#000080">บริการจัดส่งทั่วประเทศ</font></font></font></p><p trebuchet="" ms"="" line-height:="" 1.2em"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica margin-top: 5px margin-bottom: 0px font-size: 12px"></p><h3 trebuchet="" ms"="" font-weight:="" 500="" line-height:="" 1.2em="" margin-top:="" 0px="" margin-bottom:="" 5px="" padding:="" text-align:="" justify="" font-size:="" 22px="" !important"="" style="color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica"><br></h3><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="text-align: justify font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: x-small"><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0, 0, 255)"><strong>หากท่านสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong></span></span></div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px="" font-size:="" 13px"="" style="text-align: justify font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: x-small"><div style="color: rgb(0, 0, 0) line-height: 20.8px"><b><font size="4"><font color="#483d8b">&nbsp</font><font color="#0000cd">&nbsp</font></font></b></div><span style="line-height: 20.8px">&nbsp &nbsp &nbsp&nbsp</span></div><div trebuchet="" ms"="" line-height:="" 20.8px"="" style="text-align: justify color: rgb(0, 0, 0) font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica font-size: 12px"><strong style="color: rgb(51, 51, 51) line-height: 20.8px font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0)"><span style="font-size: 13px border-style: initial border-color: initial border-image: initial"><img alt="wink" data-cke-saved-src="http://www.emmamarket.com/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif" src="http://www.emmamarket.com/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif" title="wink" style="cursor: default"></span><span style="font-size: 13px">&nbsp</span><font size="4">&nbsp Tel &nbsp : &nbsp</font><span style="font-size: 18px">094-645 6262&nbsp</span></span></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 13px line-height: 20.8px font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 16px"><strong><span style="font-size: 18px">/ 061-682-6267</span>&nbsp</strong></span><img alt="smiley" data-cke-saved-src="http://www.rumruay.com/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif" src="http://www.rumruay.com/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.gif" title="smiley" style="cursor: default height: 20px width: 20px"></span><div style="font-family: tahoma line-height: 16.2px"><font face="sans-serif, Arial, Verdana, Trebuchet MS" color="#333333"><span style="font-size: 13px line-height: 20.8px"><br></span></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51) line-height: 20.8px"><div style="font-size: 13px"><span style="font-size: 16px line-height: 20.8px"><b><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Fax &nbsp:&nbsp 02 -063 5539 &nbsp</b></span></div><div style="font-size: 13px"><span style="font-size: 16px line-height: 20.8px"><b><br></b></span></div><div><span style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 128)"><strong><b style="color: rgb(0, 0, 0) line-height: 20.8px"><font color="#0000cd"><font size="3">Website&nbsp<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>:</font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.thaiinterblock.com/" class="ot-anchor aaTEdf" jslog="10929 track:click" dir="ltr" style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px text-align: center white-space: pre-wrap -webkit-tap-highlight-color: transparent"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre -webkit-tap-highlight-color: transparent background-color: transparent"> </span><font size="4" face="Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif" color="#337ab7"><span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent">www.thaiinterblock.com</span></font></a><span style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px text-align: center white-space: pre-wrap"><font size="4"></font></span></font></b></strong></span></div><div><span style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 128)"><strong><b style="color: rgb(0, 0, 0) line-height: 20.8px"><font color="#0000cd"><span style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px text-align: center white-space: pre-wrap"><font size="4"><br></font></span></font></b></strong></span></div><div><span style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 128)"><strong><font size="3">e-mail&nbsp</font><span class="Apple-tab-span" style="font-size: 16px white-space: pre"> </span><span style="font-size: 16px">:&nbsp</span></strong></span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://thaiinter_b@hotmail.com/" class="ot-anchor aaTEdf" jslog="10929 track:click" dir="ltr" style="background-color: rgb(254, 254, 254) color: rgb(41, 98, 255) -webkit-tap-highlight-color: transparent font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px white-space: pre-wrap"><font size="4">https://thaiinter_b@hotmail.com</font></a></div></div><div style="line-height: 20.8px"><strong style="line-height: 20.8px text-align: center"><font size="4" color="#32cd32">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp</font></strong></div><div style="text-align: left line-height: 20.8px"><strong style="line-height: 20.8px text-align: center"><font size="4" color="#32cd32">LINE ID : thaiinterblock /&nbsp</font></strong><b style="line-height: 20.8px color: rgb(0, 0, 205) font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://facebook.com/thaiinter.block" class="ot-anchor aaTEdf" jslog="10929 track:click" dir="ltr" style="color: rgb(0, 0, 255) outline: 0px -webkit-tap-highlight-color: transparent font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px white-space: pre-wrap">https://facebook.com/thaiinter.block</a><span style="font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif line-height: 20px white-space: pre-wrap"></span></b></div><div><b trebuchet="" ms"="" font-size:="" medium="" line-height:="" 20.8px"="" style="color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp&nbsp</b><a href="http://www.promoteforyou.com/_files/prakard/2016_02_21_143657_5_aqGDssMf.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" style="color: rgb(0, 0, 255) font-family: tahoma line-height: 16.2px text-align: center"><img src="http://www.promoteforyou.com/_files/prakard/2016_02_21_143657_5_aqGDssMf.jpg" alt="" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: rgb(255, 255, 255) display: inline margin: 3px" width="120" border="0" align="absmiddle"></a></div></div></div>

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้

บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม แผ่นทางปูทางเดิน นึกถึงบล็อกปูทางเดินนึกถึงไทยอินเตอร์ บล็อก บล็อกปูพื้นคุณภาพดี ราคาถูก โทร 094-645-6262

(ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 28 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 63 ครั้ง

บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม แผ่นทางปูทางเดิน นึกถึงบล็อกปูทางเดินนึกถึงไทยอินเตอร์ บล็อก บล็อกปูพื้นคุณภาพดี ราคาถูก โทร 094-645-6262

(ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 28 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 65 ครั้ง

บล็อกตัวหนอน บล็อกแปดเหลี่ยม แผ่นทางปูทางเดิน นึกถึงบล็อกปูทางเดินนึกถึงไทยอินเตอร์ บล็อก บล็อกปูพื้นคุณภาพดี ราคาถูก โทร 094-645-6262

(ปทุมธานี) - อสังหาริมทรัพย์ » อื่นๆ 28 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 55 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : Thaiinter Block
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 1 มี.ค. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 1 มี.ค. 2561 15:39:16 น.
  • ที่อยู่ : 71/9
  • จังหวัด : ปทุมธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0946456262
  • Email : thaiinter_b@hotmail.com